Záhradná slávnosť a svätodušné sviatky

 

Miesto realizácie

Chrám sv. Michala v Jirchářích Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 27.5.2023 do 28.5.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení a milí priatelia,

Evanjelická cirkev a.v. v ČR si v tomto roku pripomína okrúhle jubileum, 30 rokov samostatného pôsobenia v Českej republike. Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať k pripomienke tohto jubilea a to v dňoch 27. – 28. mája 2023. V sobotu sa od 15:00 bude konať program k pripomienke jubilea v rámci ktorého vystúpi aj dychové kvarteto M-Brass a náš zborový spevokol. Po programe budeme pokračovať na záhrade pri kostole spoločnými rozhovormi pri grilovačke a cirkevnom pive.

V nedeľu 28.5. sa budú konať slávnostné služby Božie o 9:30. Slávnostným kazateľom bude Prof. Július Filo, emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku.

Tešíme sa na stretnutie

Marián Čop

zborový farár

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com