Rozlúčka so školským rokom spolu s kúzelníkom Mr. Funtastic

 

Organizátor

Slovenský školský spolok SOVA

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Marktgasse 3-7/3/R01, A-1090 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

24.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Záverečná hodina slovenčiny pre škôlkárov a najmladších školákov vo veku 3-7 rokov pod vedením skúsených učiteliek Cilky Kersch a Lindy Erbek, ktoré sa konajú v dvojtýždňových intervaloch.

Pozývame všetky slovensky hovoriace deti na veselú rozlúčku so školským rokom spolu s kúzelníkom Mr. Funtastic v sobotu 24.6.2023 od 10.00 - 12.00 hod.

Po predstavení vás čaká tanec, maľovanie tričiek, výhodný nákup detských kníh v Slovenskom školskom spolku SOVA

Kontakt: Cecília Kersch – 0699/10 11 35 09

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Rakúsko Slovenský Babyclub - od 27.2.2024 do 11.6.2024

Rakúsko Vyučovanie slovenčiny - od 13.1.2024 do 15.6.2024

Rakúsko Hravá slovenčina pre deti 2024 - od 20.1.2024 do 22.6.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com