Spomienkové podujatie na pamiatku československých vojakov padlých v bojoch 2. svetovej vojny, pochovaných na vojnových cintorínoch v Adinkirke/De Panne

 

Miesto realizácie

Garzebekeveld 10, 8660 De Panne

Belgicko Belgicko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

20.5.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

V súlade s tradíciou, slovenské a české diplomatické zastúpenia v Belgicku, v úzkej spolupráci s belgickým mestom Gemeente De Panne a družobným partnerom @mestohlohovec každoročne organizujú spomienkové podujatie na pamiatku československých vojakov padlých v bojoch 2. svetovej vojny, pochovaných na vojnových cintorínoch v Adinkirke/De Panne.

V tejto súvislosti majú Generálny konzulát Slovenskej republiky a Veľvyslanectvo Českej republiky v Belgickom kráľovstve česť pozvať Vás na podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. mája 2023.

Po ceremónii na vojenskom cintoríne a pri vojnovom pamätníku v Adinkerke bude recepcia, ktorú ponúkne Generálny konzulát Slovenskej republiky. Uskutoční sa v sídle Obecnej základnej školy na adrese Dorpsstraat 24, 8660 De Panne. Sponzorsky na recepcii participuje aj slovenský pivovar Smädná ťava.

Prosíme, aby ste nám na adresu cg.brussels@mzv.sk oznámili mená zástupcov Vašich krajanských organizácií, ktoré by myli záujem pripojiť sa ku kladeniu vencov. Kvety sa budú zhromažďovať pred predajňou Raditel (Garzebekeveld 10, 8660 De Panne), o 10:00 hod. Odchod sprievodu z rovnakého miesta je naplánovaný na 10:30 hod.

Účasť potvrďte do 12. mája 2023 na adrese cg.brussels@mzv.sk .

Veríme, že sa pri tejto slávnostnej príležitosti zídeme v hojnom počte.

Partner

Mesto De Panne

Partnerský sponzor

Smädná ťava

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Belgicko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com