Spomienkové stretnutie pri tabuli neznámeho slovenského bojovníka

 

Miesto realizácie

Orebitská 3, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

4.5.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážené priateľky a priatelia, pozývam Vás na Spomienkové stretnutie pri tabuli neznámeho slovenského bojovníka, ktorý svoj život položil v bojoch Pražského povstania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. mája sa o 13,30 hod.

Miesto konania: Orebitská 3

Spojenie:

Autobusové linky 133, 175 a 207 pri stanici Metra Florenc, odtiaľ na zástavku U Památníku, čo predstavuje dve zastávky. Tu sa vystúpi, zíde sa cca 20 dole a ste na začiatku Orebitskej ulice.

Po skončení pietnej spomienky, je možnosť presunúť sa ku Štefánikovej hvezdárni, kde o 15,00 hod. v komornom prostredí prebehne spomienková akcia OS generála Milana Rastislava Štefánika.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

Česká republika Sláva národa hodná je obetí - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Česká republika Na slovíčko Slováci - od 11.1.2023 do 11.12.2023

Česká republika Den vzájemnosti - Korene - od 3.1.2023 do 28.12.2023

Česká republika Zuzkine dobrodružstvá - od 2.1.2023 do 29.12.2023

Česká republika Klub Svišťov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Konferencia a valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Cena Milana Rastislava Štefánika - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Slávnostný program "30 rokov slovenskej menšiny v ČR" - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Mladí pre mladých - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Krajania na Dňoch slovenskej kultúry po ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Technické dovybavenie Slovenského domu v Prahe - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Cena Mateja Hrebendu 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Cyklus výstav v Slovenskom dome v Prahe - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Vydávanie mesačníka Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac.... - od 8.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Rekonštrukcia webových stránok Obce Slovákov v ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Dokumentácia slovenských hrobov v Prahe, Liberci a Hranicích ako prameň k histórii Slovákov v ČR - od 8.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Ročenka Obce Slovákov v Brne 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com