Popoludnie poézie novovydanej zbierky Rastislava Sullu pod názvom: Máj, lásky čas

 

Miesto realizácie

3200 Bayview Avenue North York, ON. M2M 3R7

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Dátum realizácie

28.5.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Spolok Milana Rastislava Štefánika, ponúka zo svojho repertoáru ďalší kultúrny bonbónik. Tentoraz popoludnie poézie novovydanej zbierky Rastislava Sullu pod názvom: Máj, lásky čas

Ak chcete v nedeľnom popoludní pookriať a prežiť lásku mladosti príďte do haly kostola Svätého Lukáša na 3200 Bayview Avenue v nedeľu 28. mája 2023 o 16: 00 (4:00) hodine.

Účinkujúci ako aj členovia spolku Milana Rastislava Štefánika sa na Vás tešia. Zavolajte aj priateľov. Vstupné: dobrovoľné.

Občerstvenie bude pripravené a môžete si zakúpiť podlľ chuti.

Dušan Tóth, Toronto, Kanada

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Kanada z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com