Inscenácia Nikdy navždy

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

28.5.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

28. 5. 2023 | 20:00 | VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha

Cena Marka Ravenhilla je súčasťou projektu Centra súčasnej dramatiky, ktorý Divadlo LETÍ realizuje od roku 2010 a za ten čas sa stala uznávanou nielen v Čechách, ale aj v zahraničí. V minulosti tu bola prezentovaná napr. dramatická tvorba Michala Hvoreckého a i. Vyhlasovatelia ceny a zároveň organizátori jej slávnostného odovzdávania si na základe iniciatívy Slovenského inštitútu v Prahe vybrali pre danú príležitosť predstavenie Divadla Petra Mankoveckého, ktoré svojím dramaturgickým zameraním korešponduje s poslaním Divadla LETÍ. Obe divadlá navyše prepája osobnosť slovenského režiséra Mariána Amslera, ktorý je spoluzakladateľom a pravidelným spolupracovníkom Divadla LETÍ a rovnako DPM. Konkrétny titul Nikdy Navždy navyše úzko nadväzuje na úspešnú inscenáciu Divadla LETÍ Small Town Boy takisto v réžii Mariána Amslera.

Hosťovanie slovenskej inscenácie pri príležitosti tohtoročného slávnostného udeľovania prestížnej českej divadelnej ceny sa uskutočňuje v rámci programov k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a k 30. výročiu vzniku Českej republiky.

 

Viac informácií:

https://divadlo-leti.cz/program/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com