Bábkové divadlo Kašpárek a zbojník

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hradební 632, Hradec Králové

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

13.5.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Koprodukčná inscenácia Divadla Drak a Bratislavského bábkového divadla vznikla pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Československa, resp. 30. výročia vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky

13. 5. 2023 | 18:00 | Divadlo Drak, Hlavná scéna, Hradební 632, Hradec Králové

Vedeli ste, že niekdajšie československé bábkarstvo je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO? Je! Českým a slovenským bábkarom, ako aj ich verným divákom, sa tak dostalo celosvetového uznania, ktoré završuje dlhoročné úsilie generácií našich predchodcov. Dnešní českí a slovenskí bábkari sa stretli, spojili všetky svoje sily, celé svoje umenie a to najlepšie zo svojich tradícií a týmto spôsobom si uctili tento významný úspech.

Ako inak osláviť českú a slovenskú bábkarskú tradíciu než premiérou úplne novej, ale pritom úplne tradičnej a predovšetkým dokonalo česko – slovenskej bábkovej hry?

Inscenátori prehľadali fundusy, archívy a múzeá na oboch stranách rieky Moravy, usporiadali verejné zbierky a výsledok všetkého tohto úsilia nám teraz predkladajú. Nuž, dámy a páni, registrovaný zväz českých a slovenských bábkarov predstavuje tradičnú česko – slovenskú bábkovú hru.

 

Viac informácií:

https://draktheatre.cz/repertoar/ceskoslovensko/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com