Orava v Budapešti

 

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 19.5.2023 do 21.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

platby za odborné služby, výlet loďou, prenájom miestnosti, strava

Očakávaný prínos projektu

Pásmom programov chceme prehĺbiť slovenskú identitu v občanoch Budapešti so slovenskými koreňmi, zároveň chceme utužiť spoluprácou s osadou v jednom z najkrajších krajov našej amterskej krajiny, odkiaľ pochádzajú aj predkovia Slovákov obývajúcich našu mestskú časť. Nakoľko náš program nebude iba pre obyvateľov mestskej časti a pozývame naň tak Slovákov z Budapoešti, ako aj z okolitých slovenských osád, veríme, že pocit spolupratričnosti sa prehĺbi a zároveň môžeme propagovať aj slovenskú kultúru.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 250 € 1 000 € 17,50 € 0,53 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0979/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0979/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com