27. Detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku

 

Miesto realizácie

JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

6.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

350

Počet zasiahnutých

800

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky, tlač, inštalácia výstav/prenajom priestorov

Očakávaný prínos projektu

Cieľom tohto projektu je prehlbovať a pestovať medzi deťmi slovenský folklór a kultúru ako prísľub pre budúce generácie a zachovanie kultúrnej identity.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 2 000 € 8,57 € 3,75 € 0,5423 €

Žiadosť číslo 0892/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0892/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com