Memoria?l Juraja Migas?a-Vy?stup na Pili?s?

 

Organizátor

Združenie pilíšskych Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlynky (Pilisszentkereszt)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

19.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

predtlac?ova? pri?prava, tlac? graficke? pra?ce doprava ubytovanie strava odznaky, tric?ka?, dresy

Očakávaný prínos projektu

Táto akcia patrí medzi najpopulárnejšie podujetia pilíšskych Slovákov, ktorú navštevujú aj Slováci z celého Maďarska a taktiež aj zo Slovenska. Stretnutie poskytuje možnosť prehlbovať vzt?ahy medzi krajanmi a materskou krajinou. Zosilneňuje pocit spolupatric?nosti a identity Pili?s?anov a poskytne moz?nost? pouz?i?vania slovenske?ho jazyka aj ty?m u?c?astni?kom, ktori? maju? menej moz?nosti? cestovat? na Slovensko. Podl?a sku?senosti? sa na programe každý rok zúčastňuje čoraz viac mladých, čo je veľmi dôležité z hľadiska našej budúcnosti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 400 € 1 000 € 6,80 € 5,67 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0863/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0863/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com