Priatelia Slovenského Folklóru- 11. Krajanský Folklórny Festival

 

Organizátor

Anna Hradský

USA USA (750 000 krajanov)

Miesto realizácie

La Mesa Community Center, La Mesa

USA USA (750 000 krajanov)

Dátum realizácie

20.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

prenájom miestnosti na festival, propagácia festivalu, náklady pre vystupujúcich a iné výdavky spojené s festivalom

Očakávaný prínos projektu

V rozširovaní našej kultúry z oblasti folklorizmu, a v organizovaní festivalu by sme chceli aj naďalej pokračovať. V roku 2023 očakávame, že sa počet hostí zvýši, a chceli by sme prilákať a zapojiť do projektu aj ľudí z iných štátov USA, Slovenska, a taktiež Slovákov žijúcich v zahraničí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 112 € 2 800 € 81,12 € 20,28 € 0,0037 €

Žiadosť číslo 0860/US/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0860/US/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine USA

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

USA Spevník "Hibaj nazad gu koreňom" - od 1.1.2023 do 30.11.2023

USA Dotacie na prenajom priestorov - od 13.1.2023 do 15.12.2023

USA Krojove vybavenie a podpora kulturnych podujati - od 13.1.2023 do 15.12.2023

USA Prenájom miestnosti na nácviky folklórnych súborov Karička, Podkovička a Podkovienka - od 2.1.2023 do 18.12.2023

USA Vytvorenie informačného portálu pre Slovak Cultural Organization Veselica - od 1.2.2023 do 29.12.2023

USA Nákup hudobných nástrojov pre ĽH Veselica, obuvi a krojových doplnkov pre FS Veselica - od 1.2.2023 do 29.12.2023

USA Slovenská výuka detí Slovakov žijúcich v zahraničí a propagácia Slovenska na kulturných akciách v Pittsburghu, USA. - od 1.1.2023 do 30.12.2023

USA Podpora činnosti Slovenskej knižnice v USA - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Podpora kultúrnych vystúpení zameraných na propagáciu slovenskej kultúry v Spojených štátoch amerických. - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Školský rok 2022/23 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA OBNOVA WEBOVEJ STRÁNKY pre Slovak Academy of Chicago - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Ucime sa po slovensky! - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Aktualizácia a chod webovej stránky www.slovenskamisia.org - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť Slovenskej Misie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Výučba slovenského jazyka a propagácia činnosti Slovenskej víkendovej školy M.R. Štefánika v Bostone - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť pre FS Veselica - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Kultúrno-vzdelávacie podujatia a výuka slovenského jazyka a náklady na zabezpečenie prevádzky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Výučba slovenského jazyka a kultúrno-vzdelávacie podujatia v slovenskej časti jazykového centra - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Podpora činnosti a rozvoj Českej a Slovenskej školy v Severnej Karolíne, USA v roku 2023. - od 1.1.2023 do 31.12.2023

USA Kniha 45. Slovak Heritage Festival - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com