Prázdninová Republika YMCA Land

 

Organizátor

YMCA Serbia - Bački Petrovac

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.7.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia umožní realizáciu tábora zameraného na kvalitné trávenie voľného času a celistvý rozvoj osobnosti jeho účastníkov z územia obce Báčsky Petrovec vo veku od 5 až 7 rokov. Plánované aktivity sú zamerané na zachovávanie slovenskosti, ako i na výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom zážitkového učenia hrou z oblastí ekológie, kreatívnej tvorby, divadla a pohybových cvičení.

Očakávaný prínos projektu

Prínos projektu sa odzrkadlí v styku účastníkov s neformálnou edukáciou ktorá podporí celkový rozvoj ich osobnosti už od útleho, predškolského veku. Účastníci cez si rôzne aktivity, edukačné hry a dielne, ktoré budú implementované počas tábora pre najmladších členov našej komunity, budú rozvíjať svoje zručnosti, kompetencie a schopnosti v slovenskom jazyku. Týmto YMCA prispeje k zachovávaniu slovenskosti v našej komunite.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 800 € 1 000 € 36,00 € 18,00 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0836/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0836/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com