Výstava slovenskej grafiky (Dušan Kállay a Kamila Štanclová)

 

Miesto realizácie

Chemin de Palins, 1273 Arzier le Muids pri Ženeve

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.4.2023 do 7.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zorganizovanie výstavy grafiky dvoch slovenských umelcov v Slovenskej galérii CENTEURO.

Očakávaný prínos projektu

Propagácia slovenskej grafiky, zlepšenie vedomostí tunajšej odbornej umeleckej a ostatnej verejnosti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 440 € 0 € 34,40 € 22,93 € -

Žiadosť číslo 0825/CH/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com