Delegovanie účastníkov na Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 

Miesto realizácie

Dulovce

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.6.2023 do 25.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Technicky zabezpečiť mladým muzikantom z povodia Galgy účasť na festivale

Očakávaný prínos projektu

Cieľom projektu je, aby sa mládež zoznámila s krajanskou mládežou a spoznala kultúru iných slovenských regiónov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 2 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 350 € 2 000 € 223,33 € 6,70 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0805/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0805/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com