Delegovanie účastníkov na Detský folklórny festival Zlatá brána

 

Miesto realizácie

Kysáč (Vojvodina, Srbsko)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.5.2023 do 21.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Technicky zabezpečiť mladým spevákom Slovenskej základnej školy v Sarvaši účasť na folklórnom festivale vo Vojvodine

Očakávaný prínos projektu

Cieľom projektu je, aby sa mládež zoznámila s krajanskou mládežou a spoznala kultúru iných krajanských regiónov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 350 € 2 000 € 174,00 € 2,90 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0798/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0798/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com