Účasť na Folklornych festivaloch Festyn Krympaski a Dňy slovenskej kultúry na Spiši v Poľsku

 

Organizátor

Matica slovenská Ilok

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Krempachy a Vyšne Lapše, Poľsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.6.2023 do 2.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

40

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie dopravy do Poľska

Očakávaný prínos projektu

Nadviazanie spolupráce s inými slovenskými súbormi z Poľska a zo zahraničia a prezentácia nášho dedičstva na Festivale Festyn Krympaski a Dňy slovenskej kultury na Spiši Poľsku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 710 € 1 500 € 67,75 € 67,75 € 0,4067 €

Žiadosť číslo 0595/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0595/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com