Neformálne vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Padine

 

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 1.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

250

Počet zasiahnutých

5 600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na nákup materiálu a služby spojené s prístavbou dreveného altánku za účelom neformálneho vzdelávania detí, mládeže, dospelých v Banáte pre prostredia kde žijú Slováci - Padina, Kovačica, Jánošík, Hajdušica,Biele Blato, Zemun,Pančevo. Fara sídli vedľa školy, predpokaldá sa, že sa bude využívať aj na školské účely.Evanjelizácia, komunitné stretávanie sa, večery na aktuálne témy. Chceme otvoriť dvere všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o Božie slovo, alebo ktorí potrebujú vo svojej životnej situácií pomôcť.

Očakávaný prínos projektu

Realizáciou projektu očakávame prehlbenie spolupatričnosti, ktorá sa začína vytrácať medzi ľuďmi. Stretávaním sa vieme o sebe viacej, máme pri stretnutiach rôzne témy, máme ochotu si vypočuť človeka a pomôcť mu.Deti si rozvíjajú slovnú zásobu slovenského jazyka medzi sebou.Spoznávajú históriu svojej rodiny, Cirkvi, dediny, slovenského národa.
Projekt rieši posilnenie stretávania sa a neformálneho vzdelávania Slovákov v Banáte.
Počas celej doby realizácie projektu bude verejnosť priebežne informovaná o projekte a jeho aktivitách. Publicita bude zabezpečená informáciami v médiách (tlačová konferencia, tlač, rozhlas, televízia, internet). Záverečné informačné stretnutie bude organizované ako slávnostné odovzdanie výsledku projektu za účasti zástupcov USZZ, Slovenského veľvyslanectva, verejnosti, obyvateľov Padiny, ktorí pomáhali pri prácach. Logá USZZ - s finančnou podporou budú na viditeľných miestach v altánku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
18 446 € 0 € 73,78 € 3,29 € -

Žiadosť číslo 0286/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zamyslenie nad Božím Slovom - od 1.6.2024 do 1.12.2024

Srbsko Padinské Zvony - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com