7. ročník detskej prehliadky ľudovej piesne “Spievajže si, spievaj...“ a Jarný koncert 2023

 

Organizátor

Slovak Folk and Cultural Centre

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Miesto realizácie

Calgary, Alberta, Kanada

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

28

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom dotácie je príprava a realizácia 7. ročníka detskej prehliadky ľudovej piesne “Spievajže si, spievaj...“, ktorá je spojená s Jarným koncertom DFS Slniečko. Podujatie bude ukončené recepciou s tradičným slovenským občerstvením. Toto podujatie každoročne organizujeme pre krajanov žijúcich v Calgary aj pre širokú verejnosť. Hlavnou položkou dotácie je prenájom priestorov ideálne divadelného priestoru, vzhľadom na to, že máme tento rok viac členov a potrebujeme priestory s väčším pódiom. Priestor, o ktorý sa zaujímame pozostáva s divadelného priestoru a samostnatnej miestnosti s kuchynkou, kde by sme chceli usporiadat tradičné posedenie po koncerte,

Očakávaný prínos projektu

Očakávaným prínosom prehliadky ľudovej piesne Spievajže, si spievaj je prebudiť záujem slovenských detí žijúcich v zahraničí o interpretáciu ľudovej piesne, prispieť tým k zachovaniu hudobného dedičstva našich predkov a podporiť tak šírenie slovenskej kultúry v rodinách Slovákov zahraničí. Prínosom je tiež zveľadenie a rozvoj umeleckých, speváckych a interpretačných schopností detí. Prínosom pridania inštrumentálnej kategórie je sprístupnenie slovenskej ľudovej piesne neslovenským deťom a ich možnosť si pieseň nacvičiť a prezentovať na verejnosti. Prínosom jarného podujatia vo všeobecnosti je predstavenie detských choreografií z rôznych regiónov Slovenska čím vzdelávame publikum a ukazujeme rozmanitosť slovenskej tradičnej kultúry. Po vystúpeniach sa obyčajne vždy koná tradičné pohostenie a posedenie pri slovenských špecialitách. Najdôležitejším prínosom tohto podujatia je príchod nových členov do súboru, ktorí sa nám obyčajte prihlasujú po jarnom koncerte.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 700 € 1 300 € 60,71 € 11,33 € 0,0087 €

Žiadosť číslo 0160/CA/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0160/CA/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Kanada z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com