Vydanie knihy Slovenské inšpirácie z Mlynkov

 

Organizátor

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 24.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Uverejnenie spracovaných výsledkov terénneho výskumu v Mlynkoch. Prostredníctvom zborníka môže sa slovenská a maďarská odborná verejnosť oboznámiť špecifikami skúmanej lokality.

Očakávaný prínos projektu

Uverejnením príspevkov sa slovenská odborná verejnosť, ako aj obyvatelia v Mlynkoch môžu sa oboznámiť so špecifikami etnokultúrneho vývoja tejto osady. Veríme, že najnovšia publikácia nášho ústavu svojim obsahom v značnej miere prispeje k rozšíreniu poznatkov osady Mlynky.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 100 € 1 200 € 42,00 € 1,40 € 0,0120 €

Žiadosť číslo 0132/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0132/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com