Nová choreografia pre FS Kamzík

 

Organizátor

Folklórny súbor Kamzík

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Miesto realizácie

Olten, Švajčiarsko

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 12.5.2023 do 13.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Víkendové sústredenie za účelom naštudovania novej choreografie.

Očakávaný prínos projektu

Naučením sa novej choreografie by sa obohatil repertoár FS Kamzík tancami z nového regiónu Slovenska a zvýšila by sa tým celková profesionálna úroveň súboru.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 1 000 € 50,00 € 0,75 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0122/CH/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0122/CH/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com