Slovenský bál - Slovenská ľudová ornamentika na šatách

 

Miesto realizácie

Herceg Novi

Čierna Hora Čierna Hora

Dátum realizácie

od 16.6.2023 do 18.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vyšívanie a šitie ľudovej ornamentiky na súčasnych šatach a prezentovanie na Slovenskom velvyslanectve v Čiernej Hore a v v turistických destináciách.Organizovnie eventu pod názvom Slovenský bál a predstavenie so Slovenska Miesto na zemi ,v spolupráci s Martinom Urbanom.

Očakávaný prínos projektu

Obecenstvo bude mať možnosť zoznámiť sa originálnym spôsobom s ľudovými vzorkami krojov aplikovanými na súčasnom odeve spôsobom primeraným dnešnej dobe.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 800 € 1 800 € 156,00 € 15,60 € -

Žiadosť číslo 0064/ME/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0064/ME/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Čierna Hora z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com