Rekonštrukcia priestoru Slovenskeho etno domu Lipovľany-dofinancirovanie

 

Organizátor

Matica slovenska Lipovľany

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Lipovľany, Chorvatsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.4.2023 do 30.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

65

Počet zasiahnutých

120

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Ukončenie stavebnej obnovy a rekonštrukcie poškodenich objektov,(dom, pajta, stodola, maštal). Do toho sa dopoji aj Obce Lipovljani, veľa práce sa vykonáva ako samotní členovia spoločnosti čo sa vidi na: www.ms-lipovljani.hr v závislosti od fi nančných prostriedkov požiadame zhotoviteľa o ich ponuku stavby. Teraz sa odhaduje, že celková hodnota prác je približne 10 000 € .

Očakávaný prínos projektu

Zviditeľniť slovenskú národnostnú menšinu v Lipovľanoch, a zvýšené povedomie o regionálnej výchove, a tvorba a šírenie kulturnych hodnôt Slovenska. Takýmto spôsobom vytvorení expozície zobrazujúcej tradičné bývanie Slovákov, ktorí spojili svoj nový život s Chorvátskom a zachovávajú tradície a zvyky svojich predkov pre mladú generáciu ale i pre seba.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 9 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 3 500 € 76,92 € 41,67 € 0,9490 €

Žiadosť číslo 0016/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0016/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com