Oslava sv.Cyrila a Metoda

 

Organizátor

Matica slovenska Lipovľany

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Lipovľany, Chorvatsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.6.2023 do 5.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

120

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Matičiari v Lipovlanoch už 10 rokov oslavuju Pamatny deň Slovakov žijucich v zahraniči, a maju stretnutie-tiež aj oslavu sviatku sv.Cyrila a Metoda. A to všetko sa deje na svojom nádvorí Slovenského etno domu. Ten den je tiež omša za zosnulých členov MS Lipovľany.

Očakávaný prínos projektu

Deti, mládež členovia Matice slovenskej Lipovljany a hosty maju kulturne podujatie. Zvýšené povedomie o výchove, a tvorba a šírenie kulturnych hodnôt Slovenska

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2024: 2 420 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 410 € 700 € 14,10 € 11,75 € 0,1898 €

Žiadosť číslo 0014/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0014/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com