HYB4: Čitárna, slovenský literárny večer Michal Hvorecký

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

29.3.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

29. 3. 2023 | 19:00 | Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha

Slovenský inštitút v Prahe pokračuje v prezentácii súčasnej slovenskej literatúry. Tentokrát sme pre Vás pripravili diskusiu s jedným z najvýraznejších autorov súčasnosti – Michalom Hvoreckým. Publikovať začal už koncom 90. rokov, keď sa zapojil do literárnej sútaže Poviedka 1996. Prvá samostatná kniha, Silný pocit čistoty, mu vyšla v roku 1998. Odvtedy vydal skoro dve desiatky diel, množstvo publicistických článkov a príspevkov.

Píše knihy pre dospelých a deti a prekladá z nemčiny. Pravidelne publikuje v mesačníku Host, príležitostne aj v periodiku Tvar a v iných novinách a časopisoch v Čechách. Jeho knižky vyšli v prekladoch do 12 jazykov.

Je držiteľom viacerých cien za literatúru a žurnalistiku: Poviedka 2000, Internationaler Journalistenpreis 2009, či cena Nadácie Tatra Banky za umenie 2010. Za detské knihy s ilustrátorkou Simonou Čechovou získali ocenenie v Národnej cene za dizajn 2020, a tiež umiestnenie medzi najlepšími detskými knihami sveta v katalógu White Ravens 2021.

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.kampushybernska.cz/program-2/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com