Tekuté piesky - Výstava troch umelcov: Martina Štrbu, Martina Kollára a Ester Sabik

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.3.2023 do 23.4.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

16. 3. 2023 | 19:00 | Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha

Výstava Tekuté piesky predstavuje generačne širšie rozloženú líniu špecifického tvorivého prístupu k fotografii, kde je evidentná jej principiálna blízkosť s inými vizuálnymi médiami ako aj ohromujúca formálna vzdialenosť. Predovšetkým však velká estetická, výrazová a obsahová synergia vychádzajúca z takýchto intermediálnych spojení.

Tvorba Martina Štrbu, Martina Kollára a Ester Sabik v poslednej dobe krúži okolo nedávno prežitej bolestnej alebo inak zraňujúcej a scitlivujúcej osobnej skúsenosti, ktorá výrazne vychýlila ich doterajšie vnímanie sveta i samých seba. Bolesť (či už psychická alebo fyzická) súvisí s našimi osobnými životmi, ale aj so spoločenským priestorom a časom, v ktorom sú tieto životy situované. Táto téma je v umení prítomná od nepamäti, pretože súvisí s naším bytím. Dať bolesti zmysel je jednou z najprirodzenejších túžob človeka a ľudská tvorba je jednou z možností, ako s ňou rozvinúť konštruktívny, nadindividuálny rozhovor. Niekedy poetický, surreálny, inokedy takmer metafyzický potenciál takto iniciovanej tvorby, ktorej často chýba akákoľvek vysvetliteľná racionalita, zrazu odkrýva hlbší zmysel, ktorý bol predtým mimo naše referenčné i senzorické pole. Tekuté piesky sú možno dočasne nestabilným priestorom, ten nám však môže pripomenúť našu spoločnú zakorenenosť v medziľudských vzťahoch, kde nie sme izolovanými autonómnymi subjektmi, ale koexistujúcimi bytosťami v sieťach sociálnych i prírodných súvislostí. Nie vždy ich dokážeme vysvetliť, navzdory tomu sme nimi neustále fascinovaní.

Výstava je už druhým projektom Nadácie Miloty Havránkovej (založenej v roku 2021). Organizácia sa zameriava na podporu fotografickej tvorby nielen etablovaných, ale aj začínajúcich autorov/autoriek. Výstava je doplnená o tvorbu mladej začínajúcej fotografky, ktorú nadácia vybrala na základe odporúčaní partnerskej akademickej inštitúcie (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave).

Kurátorka: Anna Vartecká

Výstava potrvá od 16. 3. do 23. 4. 2023.

 

Viac informácií:

https://slovenskyinstitut.cz/typy-stranekyc/akce-kategorie/tekute-piesky/


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com