Prezentácia knihy Bohumily Ferenčuhovej: Bohdan Pavlů, politická biografia 1883 - 1938

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mariánské náměstí 1, Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

7.3.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia Slovenského inštitútu v Prahe,

dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu knihy Bohumily Ferenčuhovej: Bohdan Pavlů, politická biografia 1883 - 1938, ktorá sa uskutoční 7. 3. o 17:00 v Klubovni Městkej knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1, Praha 1.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com