Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 9.9.2022 do 11.10.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. září 2022 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023, čj. 31908/2022-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Z programu lze podpořit tematické okruhy činností uvedených pod písmeny a), b) a c) v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), němčinou, polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, romštinou a slovenštinou, tematický okruh činnosti uvedený pod písmenem d) lze realizovat v souvislosti se všemi jazyky národnostních menšin zastoupených v Radě vlády pro národnostní menšiny.

a) vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami;

b) kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory;

c) podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků v menšinových jazycích. V rámci tohoto okruhu mohou být dále podpořeny aktivity podporující užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích, jako jsou zejména zpracování a zpřístupnění map s tradičními a správnými formami místních názvů v menšinových jazycích (digitální nebo jinou formou), zpracování a tisk publikací podporující užívání tradičních a správných forem názvů v menšinových jazycích či realizace analýzy zaměřené na mapování historického a kulturního dědictví uživatelů menšinového jazyka v regionu;

d) mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života národnostních menšin v České republice.

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci dotace-lidskaprava.vlada.cz/ nejpozději do 11. října 2022.

 

Viac informácií:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2023-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-199016/

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Česká republika Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Česká republika Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků - od 9.9.2022 do 11.10.2022

Česká republika Krajania na Dňoch slovenského zahraničia v Rumunsku - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Česká republika Den vzájemnosti 2022 - od 1.9.2022 do 30.12.2022

Česká republika Na slovíčko Slováci - od 9.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Den vzájemnosti 2022 - od 24.4.2022 do 30.12.2022

Česká republika Ročenka Obec Slovákov v Brne 2022 - od 1.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Kultúrny program k 20. výročiu SZSZ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Čo pandémia dala? (Slovenská pocovidová inventúra v Prahe) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Obnovenie a doplnenie zariadenia Slovenského domu v Prahe - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Klub Svišťov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Významné kulturní a politické osobnosti 20 století - Alexander Dubček - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 30. rokov Obce Slovákov v Českej republike - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovensko a slovenčina vo výtvarnom prejave - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Mesačník Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac... - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Národnostné menšiny v SR a slovenská menšina v ČR - hľadanie minulosti a súčasnosť - od 7.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Cena Milana Rastislava Štefánika - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Tematické workshopy odborných rád SZSZ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Dni slovenskej kultúry po Českej republike - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Cyklus výstav a dozariadenie Slovenského domu v Prahe 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Rekonštrukcia webových stránok Obce Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Technické dovybavenie slovenskej tlačiarne v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 25 rokov časopisu Slovenské dotyky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com