Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu

 

Organizátor

Slovenský dom v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Soukenická 3, 110 00 Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Krajania majú možnosť využívať výhodne priestory Slovenského domu v Prahe na apolitické kultúrne či vzdelávacie aktivity len za maximálne režijné náklady. Upozorňujeme na požiadavku apolitickosti podujatia, čo znamená, že sa na ňom nemôže robiť pozitívna ani negatívna stranícka kampaň, čo sa týka politickej scény rovnako českej i slovenskej.

Pravidlá využívania pre krajanov:

Cena pre krajanov:

Pravidlá využívania pre komerčné účely:

Cena pre komerčné využitie:

Ako rezervovať a objednať priestory:

 

Viac informácií:

https://www.slovenskydomvprahe.cz/ponuka-slovenskym-spolkom-priestory-a-tlaciaren/


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com