FS Morena – 20. vyrocie zalozenia suboru

 

Organizátor

Andrea Okely

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Miesto realizácie

Londyn, Velka Britania

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

19.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

600

Počet zasiahnutých

650

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ucelom projektu je organizacia 20.vyrocia zalozenia FS Morena v Londyne.
V ramci tohto projektu planuje FS Morena pozvat byvalych a sucasnych clenov ako aj priatelov a dalsich jednotlivcov, ktori prispeli k rastu a rozvoju FS Morena, co pocas zaciatkov suboru, ale aj celych 20 rokov vyzadovalo velke usilie vsetkych zainteresovanych, aby folklorny subor prezil v narocnych Londynskych financnych podmienkach. FS Morena tiez planuje pozvat oficialnych hosti z vladnych a inych oficialnych organov zo Slovenska, Ciech a Velkej Britanie.
FS Morena vystupi s tanecnym programom, ktory bude prehladom cinnosti za 20 rokov.
Na takuto udalost bude nutne prenajat vhodne priestory a zorganizovat cateringove sluzby.
Predpokladany pocet hosti je 600.

Očakávaný prínos projektu

Ocakavanym prinosom projektu je v prvom rade upevnenie vztahov vramci slovenskej a ceskej komunity vo Velkej Britanii ako aj vztahov FS Morena s oficialnymi subjektami zo Slovenskej a Ceskej Republiky a Velkej Britanie.
Dalsim prinosom je zviditelnenie FS Morena a priblizenie jeho 20-rocnej cinnosti Slovakom a Cechom zijucim vo Velkej Britanii a tym vytvorit dalsie moznosti na rozne typy spoluprace.
A neposlednym prinosom je vyjadrit spolupatricnost a ocenenie vsetkym, ktori sa podielali na rozvoji FS Morena, pretoze im naozaj patri velka vdaka.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
22 650 € 2 000 € 37,75 € 34,85 € 0,0182 €

Žiadosť číslo 1161/GB/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1161/GB/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Spojené kráľovstvo Krajanský klub “Žubrienky“ pre deti do 4 rokov - od 1.1.2023 do 1.12.2023

Spojené kráľovstvo Detsky Folklorny Subor Stvorlistok - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Včielka (Krúžok slovenského jazyka pre deti) - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Včielkina knižnica - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Detsky Folklorny Subor Stvorlistok - od 1.5.2023 do 17.12.2023

Spojené kráľovstvo Vcielka MIMA - od 6.1.2023 do 22.12.2023

Spojené kráľovstvo Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Oxforde - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Birminghame - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Nottinghame - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Stoke on Trent - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Oxforde - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Folklórny súbor Breza - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Detský Folkórny súbor Brezička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenské vzdelávacie centrum Okenko - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Veľkonočná akcia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenčina bez hraníc - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Školáčik-škôlka - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Mikulášska akcia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo V. konferencia riaditeľov Slovenských Vzdelávacích centier vo Veľkej Británii - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo IV. kolo Recitačnej súťaže pre deti v prednese slovenskej poézie a próze - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne a jej sprievodné projekty – nákup vybavenia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo III. kolo Tanečných dielní pre detské folklórne súbory vo Veľkej Británii - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Mikulašska besiedka - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Artô Gallery - Virtuálna galéria súčasného vizuálneho umenia autorov slovenského pôvodu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slováčik roka 2022 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Birminghame - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Divadelné predstavenie slovenských detí - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Štipendijný program Slovenskej víkendovej školy v Londýne pre študentov zo znevýhodneného prostredia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenskí rodičia v Berkshire- slovenské vzdelávacie centrum Školáčik - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Nákup krojových doplnkov a hudobných nástrojov DFS Brezička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Nákup krojov, krojových doplnkov a technického vybavenia FS Breza - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo FS Morena – Prenajom priestorov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Knižnica v Okenku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Kamaráti za hranicami - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo FS Morena - Nakup krojov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenské folklorne Vianoce DFS Sovička v Londýne - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Pracovné zošity Včielka MiMa - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo DFS Sovička Londýn-prenájom priestorov a nákup zvukovej techniky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Detský folklorny súbor Sovička v Londýne- účasť na folklornom festivale v Swanage September 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Doprava učebného materiálu pre Vzdelávacie centrá vo Veľkej Británii - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenčina v Bristole 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo FS Morena - Den Slovakov s Morenou, Londyn - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenčina v Bristole 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Výtvarný krúžok v Bristole 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Festival a slovenský folklór v Anglicku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenský a český literárny Festival pre deti a dospelých V Londýne - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Denné Slovenské letné dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Naštudovanie novej inscenácie a turné 2023 - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Fašiangové a Veľkonočné dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenský jazykový kurz pre dospelých - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Náklady spojené so zabezpečením činnosti pre Folklórny Súbor Lipa - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Československí veteráni v UK - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Podpora vzdelávania v slovenskej škole vo Warwicku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Pod maskou - od 15.3.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Česko-slovenské výtvarné dielne a výstava - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenská škôlka a herňa vo Warwicku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Jesenné ľudové dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com