Vianoce predo dvermi 2022

 

Organizátor

Mission Catholique Slovaque ASBL

Belgicko Belgicko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Brusel, Belgicko

Belgicko Belgicko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom tohto projektu je udržať povedomie o slovenských vianočných tradíciách medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a zároveň zoznámiť s nimi aj širšiu verejnosť. Organizované podujatie má dva dôležité aspekty. Prvým je kolednícke vystúpenie detí a dospelých zo slovenskej farnosti v Bruseli. Druhým dôležitým prvkom je možnosť získania tradičných slovenských výrobkov (med, oblátky) a podávanie tradičných slovenských jedál (napr. kapustnica, lokše, šúľance) a nápojov (napr. medovina). Akcia sa uskutoční v nedeľu v popoludňajších hodinách.

Očakávaný prínos projektu

Jej hlavným prínosom je uvedomenie si hodnoty kultúrneho dedičstva našej krajiny a budovanie vzťahu k tradíciám. Toto poslanie platí pre dospelých no ešte viac pre deti a mládež, ktoré majú mimo domoviny obmedzený kontakt s ľudovými tradíciami.

Dodatočné informácie

Vianoce predo dvermi sú obľúbeným zavŕšením kalendárneho roku a príjemným stretnutím vo vianočnej atmosfére. Plnohodnotná akcia bude vzácnosťou po vynechanom ročníku kvôli COVID opatreniam v roku 2020 a výrazne obmedzenom ročníku 2021.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 9 700 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 800 € 58,33 € 14,00 € 0,0800 €

Žiadosť číslo 1135/BE/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - Dračeky pre deti/koledníkov

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1135/BE/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Belgicko z oblasti Viera a náboženstvo

Belgicko Vianoce predo dvermi 2022 - od 1.12.2022 do 31.12.2022

Belgicko Pravidelné nedeľné sväté omše v Bruseli - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com