Filmový záznam predstavenia Proces

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.12.2022

Oblasť

médiá

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V auguste roku 2019 malo svoju premiéru divadelné predstavenie Proces podľa románu známeho spisovateľa F. Kafku, ktoré vzniklo ako produkcia Divadla VHV Petrovec, Divadla „A“ + Shanti z Prievidze a pražskej produkčnej skupiny Next Picture, pričom bolo prezentované na slovenskej – vojvodinskej, srbskej a slovenskej divadelnej scéne.
Predstavenie prezentuje rôzne typy ľudí na okraji spoločnosti, ktorí sa zbavujú všetkého, čo v sebe majú, aby sa postavili voči zaužívanému systému, ktorý charakterizuje každý spoločnosť. Divadelné stvárnenie románu bolo podané cez prizmu komického hororu, kde sa prelínala beznádej, humor, paradox, fantastika, patetika..., pričom mnohé scény boli obohatené 3D futuristickými video projekciami a modernou autorskou hudbou a spevom. Keďže pandémia znemožnila, aby sa predstavenie hralo na rôznych domácich a zahraničných javiskách a festivaloch, predsa chceme, aby predstavenie naďalej žilo, a to v tvare video záznamu.

Očakávaný prínos projektu

Filmový záznam predstavenia proces zoskupuje celý rad mladých tvorcov, ktorí budú pracovať na filmovej podobe divadelného predstavenia, pričom sa ono bude premietať na mnohých divadelných festivaloch doma a v zahraničí, ako aj medzi vojvodinskými Slovákmi.
Keďže pandémia často znemožňuje, aby sa priamo uskutočnili divadelné predstavenia, sme presvedčení o tom, že je to jedna forma inscenácie divadelných predstavení. Okrem iného česko-slovensko-srbská spolupráca bude týmto projektom naďalej živá.

Dodatočné informácie

Viac informácii o projekte: www.nextpicture.cz/theater/proces/

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 600 € 1 000 € 153,33 € 0,46 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 1134/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na archiváciu (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - Príprava priestoru,greenscreen,premietacie plátno

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1134/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com