Nákup technologického vybavenia na podporu kultúrno-vzdelávacích aktivít

 

Miesto realizácie

Buenos Aires, Argentína

Argentína (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 27.2.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

800

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Na nákup interaktívnej digitálnej tabule na podporu kultúrno-vzdelávacích aktivít spolku uskutočňujúcich sa v rámci prezenčných podujatí, ale aj v rámci viruálnej modality a nákup elektronického vybavenia na kvalitné spracovanie podcastov.

Očakávaný prínos projektu

Zlepšenie kvality a možností vzdelávacích aktivít, ako aj kultúrno-informačných prostriedkov a tým aj umožnenie väčšieho dosahu našich aktivít v rámci podpory národného povedomia.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 576 € 800 € 7,88 € 1,97 € 0,0320 €

Žiadosť číslo 1066/AR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup softwaru (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1066/AR/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Argentína z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com