10. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane and online celá Austrália)

 

Miesto realizácie

Prezenčne Melbourne, Canberra, Adelaide a Brisbane podmienené aktuálnou situáciou spojenou s COVID19 obmedzeniami a online po celej Austrálii.

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 6.10.2022 do 16.10.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

4 500

Počet zasiahnutých

40 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Český a slovenský filmový festival Austrália (CaSFFA) už od roku 2012 prostredníctvom filmu oslavuje kultúry oboch krajín a približuje mnohé príbehy týchto dvoch jedinečných národov nielen miestnym obyvateľom, ale do kín tiež láka slovákov a čechov žijúcich v Austrálii. Zámerom festivalu je vytvoriť tradíciu pravidelnej prezentácie slovenskej a českej kinematografie a priblíženie kultúry týchto krajín austrálskemu publiku. S príchodom roku 2022, CaSFFA sustredí svoju enegriu na tému „pohyb a priestor (movement and space)“ Téma symbolizuje vieru v nevyhnutný posun zo súčasnej pandemickej situácie do normálneho života - do priestoru, ako sme ho všetci poznali predtým.

Zaujíma nás, ako obe Slovenská i Česká republika formujú svoju budúcnosť, vnímajú svoju minulosť a ako to zachytávajú vo filme. Aj tento rok pre divákov pripravujeme pestrú ponuku archívnych klasických, ako i súčasných celovečerných hraných a animovaných filmov zo Slovenska a Českej republiky a taktiež doplnkových programov vo forme exibícií k téme festivalu alebo významným výročiam a vystúpenia slovenských a českých umelcov a umeleckých skupín žijúcich v Austrálii.

CaSFFA tiež v roku 2022 oslavuje jubilejné, 10. výročie trvania filmového festivalu v Austrálii.

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia slovenskej a českej kultúry v Austrálii a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity slovákov žijúcich v Melbourne, Canberre, Adelaide aj Brisbane ako i v celej Austrálii. Filmový festival už desať rokov podporuje vzájomné vzťahy medzi Austráliou a Slovenskou aj Českou republikou premietaním filmov a organizovaním sprievodných podujatí (výstavy a besedy s tvorcami). Vzniká tu priestor na prezentáciu kultúrnych organizácií, tradícií a originálnych výrobkov zo slovenskej a českej produkcie, ako i spolupráca s významnými súkromnými firmami, ktoré majú touto formou možnosť prezentácie svojich produktov. Zámerom festivalu je vytvoriť tradíciu pravidelnej prezentácie slovenskej a českej kinematografie, a priblíženie kultúry týchto krajín austrálskemu publiku. Ankety z predchadzajucich ročníkov festivalu potvrdzujú, že filmy a podujatia navštevujú nielen slováci a česi žijúci v Austrálii, ale v nemalom počte i austrálski milovnici filmu a našej kultúry. S uvedením online formy festivalu pokrývajúceho celú Austráliu, dúfame v rozšírenie priaznivcov slovenského a českého fillmu v celej krajine. Veríme, že CaSFFA sa v budúcich troch rokoch rozrastie do väčšiny austrálskych štátov a že s online festivalom pokryjeme územie Austrálie, ale aj Nového Zélandu.

Dodatočné informácie

S príchodom roku 2022 CaSFFA sústredí svoju enegriu na tému „pohyb a priestor (movement and space)“ a tiež na oslavu jubilejného 10. výročia trvania nášho filmového festivalu v Austrálii.

Téma symbolizuje vieru v nevyhnutný posun zo súčasnej pandemickej situácie do normálneho života - do priestoru, ako sme ho všetci poznali predtým. Tak ako po minulé roky, sa na programe pre rok 2022 budú podieľať Slovenský Filmový Ústav, Národní Filmový Archív a České filmové centrum.

Programová ponuka festivalu bude bohatá na hrané, dokumentárne i animované filmy z klasickej i modernej slovenskej, českej a československej kinematografie. Filmy o ktorých momentálne uvažujeme, budú potvrdené začiatkom roku 2022. Dúfame, že Filmový Klub v Melbourne, s ktorým CaSFFA od začiatku trvania festivalu pravidelne spolupracuje, obnoví svoju činnosť v roku 2022, zameria sa na sľúbenú tvorbu fantastického slovenského režiséra Juraja Jakubiska a prinesie do kín archívne snímky jeho diela. Koncom februára 2022 ešte CaSFFA spolu so Židovským medzinárodným festivalom (JIFF) odprezentuje, kôli reštrikciám odložený, česko-slovensko-ukrajinský film Pomaľované vtáča.

Melbournský festival bude opäť usporiadaný v spolupráci s Austrálskym centrom pre kinematografiu (ACMI), ktoré v roku 2020 dokončilo prestavbu a ponúka návštevníkom novo zrekonštruované priestory. ACMI spolupracuje s CaSFFA už od roku 2014. V Canberre sa diváci možu znovu tešit do kina Arc Cinema v historických priestoroch Národného filmového a zvukového archívu. Okrem týchto miest výbor CaSFFA plánuje v budúcich troch rokoch rozšíriť svoje pôsobenie do ďalších štátov Austrálie a predstaviť tak slovenský a český film aj v iných mestách. V súčastnosti už prebiehajú jednania s kinami v Adelaide a v Brisbane na premietania v roku 2022. Tiež veríme, že sa nám aj v ďalšom roku podarí v spolupráci s ACMI usporiadať už tretí online festival na celom území Austrálie s plánom rozšírenia do Nového Zélandu.

CaSFFA sa vždy pýši nielen hlavným filmovým programom, ale aj doplnkovým programom (výstavy, koncerty), ktorý je každoročne spojený s festivalovou témou a dané filmy istým spôsobom obohacuje. Aj tentokrát pripravíme výstavu plagátov na festivalovú tému. Ak to COVID reštrikcie dovolia, pri príležitosti slávnostného otvorenia a ukončenia festivalu sa návštevníci zoznámia nielen s pravou slovenskou a českou kuchyňou a nápojmi, ale súčasťou večera bude tiež vystúpenia slovenských alebo českých umelcov, prípadne umelcov so slovenským alebo českým pôvodom ako je napríklad folklórna skupina Ľudavíta Štúra v Lavertone - Melbourne, Liptár. Recenzie filmov zo slovenského a českého filmového archívu budú uverejnené vo významnom časopise “Senses of Cinema”. Interview a reklamy na festival budú uverejnené na Movie Metropolis WYN 88.9FM, SBS Slovak Radio, RRR 102.7FM, a CaSFFA sociálnych médiách a na sociálnych médiách niektorých sponzorov, partnerov, distribútorov a producentov filmov. CaSFFA opäť dúfa v podporu Konzulátu Českej republiky v Sydney, Zastupiteľských úradov Českej a Slovenskej republiky v Canbere. Všetky premietané filmy sa premietajú v pôvodnom znení s anglickými titulkami.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 450 € 2 500 € 1,43 € 0,16 € 0,2083 €

Žiadosť číslo 0894/AU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0894/AU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Austrália z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com