Ustredné kurenie do kostola

 

Miesto realizácie

Nova Huta, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

8

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Potrebujeme ústredné kurenie v kostole, kedže naša obec Nova Huta ma nadmorskú výšku okolo 750 metrov je cítiť cez zimne obdobia poriadnú zimu, často veriaci pridu do kostola peši a aspoň tu sa zohrejú a cítia sa prijemne cez svätú omšu.

Očakávaný prínos projektu

Veríme že týmto projektom, nákupom potrebných veci na ústredné vykurovanie bude sa nám prijemnejši a nerušene počúvať Božie Slovo, modliť sa, a hlbšie prežiť slávenie bohoslužby cez zimne obdobie.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 19 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 000 € 9 000 € 1 125,00 € 30,00 € 0,3600 €

Žiadosť číslo 0760/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Kotol na tuhe palivo +súčastky+práca

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0760/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Rumunsko Výjazdové zasadnutie seniorálneho presbyterstva na Slovensku - od 19.6.2023 do 22.10.2023

Rumunsko Voľný nákup beletrie, detskej, odbornej, encyklopedickej a slovníkovej literatúry - od 10.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vybavenie priestorov pre detskú nedeľnú školu - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup bohoslužobných predmetov II. - od 1.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup počítačovej techniky - od 1.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup notebooku - od 3.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Ustredné kurenie do kostola - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Opráva pamiatkovej budovy - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup náboženskej, odbornej, slovníkovej a encyklopedickej literatúry - od 10.7.2023 do 22.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com