Nábytkové vybavenie miestnosti MOMS v Silbaši

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Silbaš

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Silbaš

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

12

Počet zasiahnutých

80

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Základnou myšlienkou a cieľom projektu je zabezpečiť to najzákladnejšie pre spoločenské a sociálne aktivity členov MOMS-u ako sú stoly a stoličky. Taktiež v našich aktivitách, v ktorých účinkujú hlavne ženy, šporák je ten najzákladnejší prostriedok.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame že kupou plynového šporáka s rúrou budeme môct rovnoprávne účinkovať na rozličných gastro podujatiach, kde je primárna príprava jedál a že starý a mnohokrát oprávaný šporák vymeníme novým. Taktiež sú nám nevýhnutné nove stoly a stoličky, lebo sú nám tieto staré, ktoré máme veľmi nepraktické (nesedí sa dobre a normálne za ními) a zaoberajú mnoho miesta v našej aj tak malej miestnosti

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
650 € 400 € 54,17 € 8,13 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0723/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup nábytku (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0723/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com