Zuzkino divadlo maľované

 

Organizátor

Múzeum vojvodinských Slovákov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 20.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Organizovanie týždňových výtvarno-divadelných tvorivých denných dielní pre slovenské deti so zameraním na spoznanie a spracovanie života Zuzky Medveďovej, pri príležitosti 125. výročia jej narodenia, ktoré si pripomíname v roku 2022. Projekt sa venuje oblasti vzdelávania v oblasti výtvarnej kultúry s použitím metód divadla v galériách a múzeách a múzeách a rozvoju národnej identity slovenských detí v Srbsku.

Výstupom je divadelná scénka o Zuzke Medveďovej prispôsobená na uvedenie v pristoroch galérie. Týmto sa sledujú moderné trendy divadla v múzeách.
Divadelná scénka bude autorským divadelným vystúpením detí pod vedením dramaturgičky a režisérky Moniky Necpálovej.

Deti sa počas tábora samé učia a zároveň učia aj divákov divadelnej prezentácie o živote Zuzky Medveďovej. Dramaturgia sa počas dielní zameria na spracovanie faktov života Zuzky Medveďovej do divadelnej podoby. Spracovaním diela Zuzky Medveďovej sa buduje aj pocit identity u Slovákov vo Vojvodine. Dielne zároveň podporia spoluautorskú tvorbu a tímovú prácu, ktorá je dlhodobo v čase covid epidémie vystavená veľkým náporom. Oslabená schopnosť detí pracovať v tíme a tvoriť spolu by mala byť posilňovaná. To má zároveň dopad na schopnosti socializácie účastníkov. Cieľom žiadateľa je nielen kultúrna a vzdelávacia činnosť v oblasti umenia, ale uvedomujeme si, že umenie a tvorba má benefity aj v rámci socializácie detí.

Počas dielní (v prípade nevyhnutnosti online) deti bádajú a spoznávajú spolu s lektorom život maliarky, tvoria dramaturgiu diela a následne herecky naštudúvajú divadelnú prezentáciu.

Koncept dramaturgie bude pracovať s možnosťou divadelného uvedenia naživo i online, v prípade žeby pandemická situácia nedovoľovala uvedenie priamo v galérii. V prípade online variantu deťom by sa zabezpečilo dovezenie replík obrazov Zuzky Medveďovej priamo domov, ak by mali slúžiť ako rekvizity.

Múzeum sa projektom usiluje adaptovať na súčasnú neistú situáciu spojenú s koronavírusom. Máme za to, že s detským návštevníkom treba pracovať v nepriaznivých časoch ešte viac, a tak zabezpečiť mentálnu hygienu cez umelecké a vzdelávacie aktivity.

Očakávaný prínos projektu

Projektom sa zvyšuje slovenské povedomie u detí a zvyšuje sa poznanie života akademickej maliarky Zuzky Medveďovej.
Projekt zároveň vedie deti k samostatnej tvorivej činnosti v oblasti hereckej, dramaturgickej. Projekt sa venuje oblasti vzdelávania kultúrou o kultúre. Počas projektu budeme uvádzať, že projekt vznikol s podporou ÚSŽZ. Fotodokumentáciu z projektu uvedieme aj online na webe Múzea a sociálnych sieťach, čo zabezpečí, že sa o Zuzke Medveďovej budú môcť dozvedieť aj slovenské deti v iných krajinách, a tým prispejeme k spoznávaniu krajanských komunít.

Dodatočné informácie

Do projektu sa zapoja deti vo veku 9 až 14 rokov z Báčskeho Petrovca, Kulpína a okolia.

Odborný lektor a garant projektu: Mgr. Monika Necpálová, M.A. (master dramski i audiovizuelni umetnik).

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 700 € 500 € 113,33 € 1,70 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0568/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0568/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com