15. Detská svadba

 

Miesto realizácie

Kovačica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

400

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zámerom projektu je organizácia kultúrno-osvetových aktivít pre deti, mládež aj dospelých, ktorých hlavným a jediným organizátorom je Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka z Kovačice: Detská svadba – vedie deti a mládež k cieľavedomému využívaniu voľného času počas letných prázdnin, počas ktorých deti študujú zvyky a pripravujú program. Aktivita však v posledných rokoch prerástla z lokálnej do významnej regionálnej, keď v posledný augustový víkend prichádza na detský folklórny festival Detská svadba do Kovačice viacero detských súborov z celého Srbska. V roku 2021 sa konal už 14. ročník tohoto
detského festivalu v Kovačici. Katarínsky ples pre Kovačičanov – po prvý krát bola organizovaná v roku
2011, vracia pôvodný slovenský zvyk tradičných katarínskych zábav späť do slovenského prostredia v
Kovačici. V roku 2011 sa jej zúčastnilo okolo 150 účastníkov, od tých čias sa aktivita koná každoročne.
Prezentácie kultúrnych podujatí v Kovačici – aktivity priebežne počas roka.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu bude obohatenie slovenských kultúrnych snažení v Kovačici počas celého roku, špeciálne v prostredí zúčastnených detí a ich rodín počas konania Detskej svadby.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 150 € 1 200 € 7,88 € 1,05 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0497/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0497/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com