24. Vojvodinský festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí 2022

 

Organizátor

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry 3.októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

27.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

120

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Festival slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí je festival s viacročnou tradíciou. Festival je pokrajinského rázu, na ktorom sa zúčastňujú deti z celej Vojvodiny. Uskutočňuje sa spravidla v decembri vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Sólistov sprevádza veľký detský chór a orchester a odborná porota hodnotí aj text a skladbu. Na tomto tradičnom festivale, okrem detí súťažia aj hudobní skladatelia.
Základný cieľ je od začiatku zameraný na zachovanie a pestovanie slovenského jazyka Slovákov žijúcich na dolnej zemi a podnecovanie hudobnej tvorby rozličných žánrov vokálno – inštrumentálnej hudby pre deti, vydavateľskej činnosti ako aj sprístupňovanie jestvujúcej hudobnej literatúry v slovenskej reči..
Najväčší význam je v stretávaní slovenských detí z územia Vojvodiny, ktoré sa zároveň učia pestovať vlastnú kultúru a lásku k hudbe.

Očakávaný prínos projektu

Festival má za sebou už više dvadsať rokov úspešnej realizácie, ktoré so sebou priniesli chvályhodný počet skladieb rozdielnych žánrov vokálno – inštrumentálnej hudby pre deti, a tak svoj cieľ podnecovať takú hudobnú tvorbu i dodnes úspešne spĺňa. Keďže ide o nádejných spevákov, festival býva výnimočne navštívený. Festival mal veľkú ozvenu v slovenskej verejnosti, premieta sa na RT Vojvodina a TV OK.

 

Viac informácií:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11747-rozspievane-klenoty-2022-a-leti-piesen-leti-2022

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 200 € 2 000 € 51,67 € 10,33 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0380/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - Vecné odmeny Audio prehrávače, mobily, Tablety Pc

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0380/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com