24. Vojvodinský festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí 2022

 

Organizátor

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry 3.októbra Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

27.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

120

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Festival slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí je festival s viacročnou tradíciou. Festival je pokrajinského rázu, na ktorom sa zúčastňujú deti z celej Vojvodiny. Uskutočňuje sa spravidla v decembri vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Sólistov sprevádza veľký detský chór a orchester a odborná porota hodnotí aj text a skladbu. Na tomto tradičnom festivale, okrem detí súťažia aj hudobní skladatelia.
Základný cieľ je od začiatku zameraný na zachovanie a pestovanie slovenského jazyka Slovákov žijúcich na dolnej zemi a podnecovanie hudobnej tvorby rozličných žánrov vokálno – inštrumentálnej hudby pre deti, vydavateľskej činnosti ako aj sprístupňovanie jestvujúcej hudobnej literatúry v slovenskej reči..
Najväčší význam je v stretávaní slovenských detí z územia Vojvodiny, ktoré sa zároveň učia pestovať vlastnú kultúru a lásku k hudbe.

Očakávaný prínos projektu

Festival má za sebou už više dvadsať rokov úspešnej realizácie, ktoré so sebou priniesli chvályhodný počet skladieb rozdielnych žánrov vokálno – inštrumentálnej hudby pre deti, a tak svoj cieľ podnecovať takú hudobnú tvorbu i dodnes úspešne spĺňa. Keďže ide o nádejných spevákov, festival býva výnimočne navštívený. Festival mal veľkú ozvenu v slovenskej verejnosti, premieta sa na RT Vojvodina a TV OK.

 

Viac informácií:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11747-rozspievane-klenoty-2022-a-leti-piesen-leti-2022

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 200 € 2 000 € 51,67 € 10,33 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0380/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - Vecné odmeny Audio prehrávače, mobily, Tablety Pc

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0380/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com