Výbor pre rekreačnú slovenčinu - Brusel

 

Miesto pôsobenia

Belgicko Belgicko (10 000 krajanov)

Viac informácií

www.vybor.sk

Facebook

info@vybor.sk

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Organizujeme neformálne aktivity a informujeme o aktivitách pre slovenskú komunitu v Bruseli.

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Belgicko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com