Staré maliarske valčeky

 

Miesto realizácie

Kovačica, Padina, Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Tymto projektom je planované, cestou výskumu, zhrnúť velký počet maliarských valčekov aj furmičiek ktore sa používali na omaľovanie stien. Do teraz máme v dispozícii više ako sto egzemplárov a nektore z ních datujú až od prvej polovici minulého storočia.
Vzorku každého valčeka by sme naniesli na jednofarebnu podlohu, odfotili a potom z tých fotografiou vytvorili publikáciu, ktorou by bolo znázornené, ako sa v minulosti okášlovali izby. Tieto omaľované tabule bi sme potom nainštaluvali do dvoru miesneho spoločenstva v Kovačici, gde sa nachádza letne javisko na ktorom sa konaju všetky podujatia. Tam je velká frekfencia ľudí, tak že bi prezentacia bola dobra aj pre občanov aj pre navštevnikov Kovačice. Taktiež je planované odfotiť aj interiér starých izieb v ktorých takáto forma ozdobovania zostála až dodnes.
Okrem fotografiou planovaný je aj rozhovor zo starými majstrami – maliarmy, ktorý by nám túto tému priblížili, aby zostálo aj napisané slovo odborníkov.
Na koniec bi sme cceli z majstrmi ovalčokpvat aj niektoré steny v naších slovenských inštitucijach, lebo bi sa tak na viac lokalitetov mohol pokázat tento starý zvyk našich prarodičou, z nadejou že sa isti zasa vrati na steny domov.

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie od zabudnutia, starých zvykov a obyčajov

Dodatočné informácie

Cieľové skupiny predstavujú všetci ktorí majú záujem o obyčaje a zachovanie tradície, ako na Dolnej zeme tak aj medzi ostatnými slovenskými komunitami na Slovensku a zahraničí.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 230 € 0 € 846,00 € 0,85 € -

Žiadosť číslo 0751/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - - Bankove náklady 60 - materiál pre maľovanie 550

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com