Dni Slovenskej Kultúry

 

Miesto realizácie

Dornbirn

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 17.9.2022 do 18.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

700

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kultúrno kresťansky spolok ,ukážka Slovenskej kultúry a tradícii rôznych oblasti Slovenska, ochutnávka Slovenskej kuchyne ,Spev, tanec, ukážka slovenských remesiel a ručných prác , výstava obrazov od Slovenských maliarov, 10. výročie od celkovej myšlienky a usporadovania: dni slovenskej kultúry vo Vorarlbergu.

Očakávaný prínos projektu

Dni Slovenskej kultúry , spojene zo svätou omšou má nie len kultúrny a kresťanský význam, ale hlavným cieľom je : Spojiť Slovákov pracujúcich a žijúcich v zahraničí ,týmto projektom ukazujeme aj ich deťom rôzne zvyky z rôznych kútov Slovenska .

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 8 170 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
23 000 € 0 € 328,57 € 32,86 € -

Žiadosť číslo 0093/AT/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com