75. výročie vzniku Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe

 

Miesto realizácie

V Jirchářích, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.2.2022 do 27.2.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení a milí priatelia,

náš Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe si v tomto roku pripomína významné jubileum, 75. výročie svojho vzniku. Počas týchto niekoľkých desaťročí prešiel viacerými etapami svojho života. Boli to obdobia veľmi ťažké, poznačené mnohými zápasmi ovplyvňovanými vonkajšími aj vnútornými okolnosťami. V roku, ktorý naša cirkev venuje téme vďačnosti chceme ako cirkevný zbor vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu za všetko požehnanie, Jeho vedenie a doterajšiu pomoc. Zvlášť vyjadrujeme vďaku za dar slobody, ktorý nám umožňuje plniť svoje poslanie, niesť evanjelium Pána Ježiša Krista do spoločnosti v ktorej žijeme a pôsobíme.

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatia, ktoré pripravujeme pri príležitosti 75. výročia vzniku cirkevného zboru v dňoch 26. a 27. februára 2022. Budeme veľmi radi, keď svojou účasťou podporíte toto významné jubileum.

Program:

26. februára (sobota) 16:00 – Prednáška o zakladateľoch cirkevného zboru – PhDr. Vojtech Čelko

Organový koncert – Michelle Hradecká, Vladimír Kopáčik

Miesto konania podujatia: chrám sv. Michala V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město

27. februára (nedeľa) 9:30 - Slávnostné služby Božie

slávnostným kazateľom slova Božieho bude emeritný biskup ECAV na Slovensku Július Filo

Miesto konania sl. Božích: chrám sv. Michala V Jirchářích, Praha 1 - Nové Město

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com