Edukácia na Slovensku v oblasti digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zvyšovanie vzdelávacej a vedeckej úrovne zamestnankýň Slovenského kultúrneho centra Našice účasťou na edukácii na tému digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike. Spoznávanie nových metód a programov pri práci s hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom.

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
550 € 400 € 0,00 € 0,00 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0409/HR/2016 (R): Podporená

Požadované položky: Cestovné náklady pre účastnikov edukácie (ubytovanie, strava, doprava)

Schválené položky: ubytovanie, strava, doprava

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0409/HR/2016

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com