Podpora účasti žiakov z Chorvátska na súťažiach a vzdelávacích podujatiach na Slovensku a Dolnej zemi

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko Dolná zem

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2019 do 31.12.2019

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom je zúčastniť sa na podujatiach, ktoré skvalitňujú postoj žiakov, mládeži k svojej materinskej reči a povzbudzujú a upevňujú slovenské národné povedomie a kultúrnu identitu. Účel projektu je učenie sa slovenského jazyka a spoznávanie Slovenska a jeho dejín, kultúry, literatúry, prírodných krás a tak udržiavanie a povzbudzovanie u žiakov ich slovenského národného povedomia.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že žiaci, ktorí sa zúčastnia na podujatiach budú lepšie ovládať slovenskú materinskú reč, budú mať bližšie k Slovensku a nadviažu priateľstva v rámci slovenského mládežníckeho spoločenstva.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2019: 3 800 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 1 800 € 58,33 € 58,33 € 0,1800 €

Žiadosť číslo 0563/HR/2019 (R): Podporená

Požadované položky: propagácia (tašky, tričká...), doprava a poistenie, nákup písacích potrieb a zošitov, administratívne výdavky

Schválené položky: propagácia (tašky, tričká...), doprava a poistenie, nákup písacích potrieb a zošitov, administratívne výdavky

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0563/HR/2019

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com