Podpora účasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Nové Zámky

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.6.2019 do 8.6.2019

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

3

Počet zasiahnutých

320

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Aby sa naši žiaci, mládež z Chorvátska mohli zúčastniť na vzdelávacích podujatiach SR potrebujeme finančnú potporu pre cestovné výdavky na cestu účastníkov týchto podujatí.
Cieľom zúčastniť sa na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko podujatí, ktorá skvalitňuje postoj žiakov, mládeži v slovenskom jazyku k svojej materinskej reči.
Cieľom je zúčastniť sa na tomto podujatí, aby sme aj takýmto spôsobom žiakom a mládeži priblížili slovenské národné povedomie a kultúrnu identitu.
Účel: Učenie sa slovenského jazyka a spoznávanie Slovenska, jeho dejín, kultúry, literatúry. Udržiavanie a povzbudzovanie u žiakov ich slovenského národného povedomia.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že žiaci, ktorí sa zúčastnia na podujatí nadobudnú nové jazykové znalosti, nadviažu priateľstva a budú mať bližší vzťah k Slovensku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2019: 1 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
400 € 400 € 133,33 € 1,25 € 0,1085 €

Žiadosť číslo 0481/HR/2019 (R): Podporená

Požadované položky: cestovné a administratívne výdavky

Schválené položky: cestovné a administratívne výdavky

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0481/HR/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com