Rekonštrukcia budovy Slovenského kultúrneho centra

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Braće Radića 68, Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2018 do 31.12.2018

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

120

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vykonávaním projektu sa zabezpečuje financovanie realizácie časti rekonštrukcie budovy celkovej plochy 660 m2. Koniec projektu umožňuje skoršie dávanie objektu do funkcie a tým prispieva k realizácii činnosti SKC Našice v plnom rozsahu. Ukončením projektu sa vytvárajú podmienky na kvalitnejší prístup k prípravám a realizáciám projektov, ktoré by viacnásobne vrátili investované a umožnili rozvoj lokálnej a regionálnej kultúrnej infraštruktúry v CHR ako aj lepšiu medzietnickú komunikáciu.

Očakávaný prínos projektu

Vybudovanie SKC Našice je investíciou pre budúcnosť príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v CHR. Realizáciou tohto projektu sa potvrdzuje a uznáva dôležitosť etnickej rozmanitosti a etnickej komunikácie ako aj promócia istých. Projekt takisto prispieva k rozvoju sociálnej infraštruktúry a posilneniu inštitucionálneho rozvoja lokálnej spoločnosti. Projekt za dlhodobý cieľ má doplnenie kultúrnej a turistickej ponuky mesta a župy, propagáciu ich multikulturalizmu a vzdelanie a informovanie o živote Slovákov na tomto území.

Dodatočné informácie

Oprávnenosť projektu potvrdzuje skutočnosť, že sú Slováci v Chorvátsku najzastúpenejší v Osijecko-baranjskej župe, kde dnes žije okolo 2.800 príslušníkov tejto menšiny, respektíve v obce Našice 1.300 (46 % z celkového počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny žije na území obce Našice) a skutočnosť, že v Chorvátsku slovenská menšina nemá podobnú inštitúciu. Okrem toho, zakladateľ Zväz Slovákov zhromažďuje 15 Matíc slovenských a sídlo Zväzu Slovákov sa takisto nachádza v Našiciach.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2019: 2 700 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
24 000 € 0 € 800,00 € 200,00 € -

Žiadosť číslo 0324/HR/2018 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: rekonštručné práce

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com