Slovak Filmfest - Osamelí bežci: Ideme ďalej!/Lonely Runners: Let's Go!

 

Organizátor

Slovak at Pitt

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Miesto realizácie

104 Frick Fine Arts Building, Pittsburgh, PA 15260

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Dátum realizácie

26.11.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Director: Martin Repka

Production: SK; 82 min.; 2019;

Genre: creative documentary

Slovak version; Subtitles: English

Frick Fine Arts Bldg Room 125, 2 pm - 4 pm

No admission fee

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Kanada z oblasti Veda a vzdelávanie

Kanada Slovak School - Slovenská škola v Calgary - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com