Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

 

Organizátor

Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 31.8.2023 do 30.11.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať „obeh mozgov“. Oprávnenou aktivitou je organizovanie podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

Výzva podporuje typy podujatí ako napríklad konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie, akceleračné programy a digitálne platformy, ktoré by obsahovali informácie dôležité pre návrat domov, ponuku pracovných miest na Slovensku, spoluprácu s organizáciami na Slovensku, za účelom rozšírenia informácii o možnostiach podpory (granty, pomoc, jazykové kurzy, finančná podpora).

Každé podujatie musí byť zamerané aspoň na jeden z týchto 4 cieľov: pobytová legislatíva a občianstvo na Slovensku; mobilita akademického sektora; oblasť výskumu a inovácií a kariérne príležitosti na Slovensku. Podrobnejšie sú tieto ciele uvedené v časti Oprávnené aktivity.

Termín otvorenia výzvy: 31.8.2023

Termín uzavretia: 30.11.2023

Sídlo žiadateľa musí byť v Slovenskej republike.

Minimálna a maximálna výška grantov/pomoci 100 000€ - 200 000€

https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/

Potencionálni uchádzači o grant:

Simona Barbier - Projektová manažérka

 

Viac informácií:

https://vaia.gov.sk/sk/2023/08/31/vyzva-na-podporu-posilnenia-vztahov-so-slovenskou-diasporou/

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com