Tri dámy Česko – Slovenského kostýmu

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hybernská 1, Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.6.2023 do 8.8.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Katarína Hollá / Alexandra Grusková / Katarína Štrbová Bieliková

14. 6. vernisáž pre pozvaných

15. 6. – 8. 8. 2023 | Slovenský inštitút v Prahe, Hybernská 1, Praha

Názov je parafrázou výstavy slovenského scénického kostýmového výtvarníctva Tri dámy slovenského divadelného kostýmu, ktorú realizoval Divadelný ústav a ktorá bola v roku 2011 reinštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe ako sprievodné podujatie svetovej výstavy zameranej na scénické výtvarníctvo Pražské Quadriennale.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 14. 6. 2023 ako úplne prvé podujatie v novom prezentačnom priestore Slovenského inštitútu v Prahe na Hybernskej ulici č. 1.

Slovenský inštitút v Roku vizuálneho umenia 2023 a v kontexte svetovej výstavy scénografie a divadelného priestoru Pražské Quradriennale pripravil výstavu, ktorá je zároveň koncipovaná aj k 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky a 30. výročiu vzniku samostatnej Českej republiky. Predstavuje kostýmové výtvarníctvo, teda disciplínu na pomedzí vizuálneho umenia, scénického umenia, ale aj filmového umenia. Konkrétne tvorbu troch slovenských kostýmových výtvarníčok, ktoré sa práve v posledných troch desaťročiach realizujú v slovenskom a českom umeleckom prostredí paralelne a rovnocenne. Ich tvorivé rozpätie kontinuálne premosťuje obe národné kultúry do spoločných česko – slovenských projektov. Všetky tri patria vo svojom odbore nielen medzi najlepšie, ale aj najoceňovanejšie.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com