Podnikateľská misia na Taiwan

 

Miesto realizácie

Taiwan, Taipei

Taiwan

Dátum realizácie

od 3.6.2023 do 9.6.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Taipei Representative office a Ministerstvom hospodárstva SR plánuje zorganizovať podnikateľskú misiu na Taiwan, Taipei v termíne 3. - 9. jún 2023 s cieľom nadviazania novej spolupráce s taiwanskými partnermi.

Prioritným cieľom podnikateľskej misie je oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s taiwanskými partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina

NÁVRH PROGRAMU PODNIKATEĽSKEJ MISIE

Program misie bude upresnený po ukončení registrácie

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-na-taiwan-0

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Taiwan z oblasti Vládna organizácia

Podnikateľská misia na Taiwan - od 3.6.2023 do 9.6.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com